• Polski
 • English
 • 2016.01.21 Inelo.pl

  Minimalna stawka godzinowa 12 zł

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, iż z dniem 1 lipca 2016 zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Projekt ustawy został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.

  Dodatkowo projekt ustawy uchyla przepis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozwoli to znieść zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. Po wejściu w życie zmiany wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ta będzie jednak wprowadzona od 1 stycznia 2017.

  Równocześnie z wyżej wymienionymi zmianami projekt przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. W propozycji znalazły się przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

  Źródło: Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7625,godzinowa-placa-minimalna-12-zl.html

  Tagged: , , ,

  Ostatnie wpisy

  Facebook