• Polski
 • English
 • 2015.05.13 Inelo.pl

  RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „MANIPULACJE TACHOGRAFEM A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”!

  EUROPA O MANIPULACJACH W TRANSPORCIE

  16 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez firmę Inelo, międzynarodowa konferencja na temat: „Manipulacje tachografem a bezpieczeństwo na drodze”.

  Niezwykłe w skali europejskiej wydarzenie, nad którym patronat objęły Komisja Europejska i Główny Inspektorat Transportu Drogowego, dotyczyło problemu z jakim zmagają się nie tylko polskie firmy transportowe. Konferencja służyła wymianie doświadczeń między służbami kontrolnymi państw europejskich oraz zwiększeniu świadomości konsekwencji manipulacji dla kierowców, przedsiębiorców i dla społeczeństwa. W centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego zgromadziło się 290 gości, wśród nich eksperci i przedstawiciele służb kontrolnych m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Norwegii, Finlandii, Danii, Turcji i z Polski. Z prelekcją wystąpili: Bernardo Martinez de Miguel, reprezentant Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), Veronica Pampa (ISCTR w Rumunii), Dariusz Ciereszko (GITD w Polsce), Chris Dooley (Policja w Wielkiej Brytanii), Meelis Moor (Policja w Estonii), Helfried Gössel (Niezależny Ekspert, wieloletni pracownik policji niemieckiej), Małgorzata Stocerz (Inelo), Piotr Żółty (Inelo).

  Bernardo Martinez de Miguel – Komisja Europejska

  Prelekcja Pana Bernarda Martineza skupiała się głównie na ustawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącym tachografów. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Historia wprowadzania kolejnych wersji tachografów
  • Istotne informacje dotyczące statystyk służb kontrolnych – szacuje się, że 30‑35% danych tachografów jest zmanipulowanych
  • Inteligentny tachograf: Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 – ogólna specyfikacja techniczna
  • Terminy dotyczące przyjęcia specyfikacji technicznej do inteligentnych tachografów – marzec 2016
  • Zalecenie Komisji w sprawie wytycznych dot. najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa

  Dariusz Ciereszko – GITD w Polsce

  Prelekcja Pana Dariusza Ciereszko dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Metody wykrywania manipulacji przez GITD
  • Przykłady manipulacji
  • Statystyki wykrytych manipulacji w 2013 i 2014 roku – ponad 12 tys. ujawnionych manipulacji
  • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje
  • Konsekwencje związane z wykrytymi manipulacjami

  Veronica Pampa – ISCTR w Rumunii

  Prelekcja Pani Veronici Pampa dotyczyła głównie manipulacji w tachografach. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Charakterystyka ISCTR – zakres obowiązków, podział terytorialny
  • Metody wykrywania manipulacji przez ISCTR
  • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 i 2015 roku – dwukrotny wzrost wykrywanych manipulacji w pierwszym kwartale 2015 w stosunku do pierwszego kwartału 2014, po wdrożeniu TachoScan Control, 80% manipulacji dotyczy użycia kart kierowców, wykresówek oraz tachografów
  • Przykłady wykrytych manipulacji

  Chris Dooley – Policja w Wielkiej Brytanii

  Prelekcja Pana Chrisa Dooley’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Informacja na temat Policji w Wielkiej Brytanii – zakres obowiązków, agencje partnerskie
  • Możliwe sankcje i konsekwencje łamania przepisów
  • Przykłady wykrytych manipulacji
  • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje

  Meelis Moor – Policja w Estonii

  Prelekcja Pana Meelisa Moor’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Informacja na temat Policji w Estonii – zakres terytorialny, charakterystyka, obowiązki
  • Przykłady wykrytych manipulacji oraz urządzeń służących do manipulacji
  • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 roku
  • Sankcje grożące za wykryte manipulacje
  • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – film demonstrujący w jaki sposób manipulacje tachografem wpływają na zachowanie pojazdu na drodze

  Helfried Gössel (Niezależny Ekspert, wieloletni pracownik policji niemieckiej)

  Prelekcja Pana Helfrieda Gössel dotyczyła głównie manipulacji w tachografach, sankcji jakie przewiduje prawo niemieckie za wykryte manipulacje oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Krótka charakterystyka Policji niemieckiej – zakres obowiązków, zakres terytorialny
  • Co się dzieje kiedy występują manipulacji przy użyciu magnesu? – konsekwencje dla pojazdu, wpływ na bezpieczeństwo na drodze
  • Narzędzia wykrywania manipulacji
  • Sankcje dla kierowcy i przedsiębiorstwa w przypadku wykrycia manipulacji

  Małgorzata Stocerz – Inelo

  Prelekcja Pani Małgorzaty Stocerz miała na celu przybliżenie tematu wykrywania i konsekwencji manipulacji. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Główne sposoby wykrywania manipulacji w różnych krajach
  • Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące sposobów kontroli na drogach i w firmach
  • Wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze
  • Konsekwencje wykrycia manipulacji
  • Sankcje finansowe wykrycia manipulacji w różnych krajach – kary dla kierowców do 5 000€, a dla firm nawet do 88 000 € w zależności od kraju

  Piotr Żółty – Inelo

  Prelekcja Pana Piotra Żółtego dotyczyła głównie rodzajów manipulacji oraz najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, a w konsekwencji nawet cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku wykrycia manipulacji. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

  • Główne rodzaje wykrywanych manipulacji – przykłady z różnych krajów tj.:

  – Jazda bez karty

  – Jazda na karcie nieprawidłowej

  – Krótkie podjazdy

  – Magnesy, wyłączniki napięcia oraz inne urządzenia manipulujące

  – Nielegalne kalibracje

  • Najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, również w przypadku wykrycia manipulacji w innych krajach Unii Europejskiej.

  GALERIA

  Ostatnie wpisy

  Facebook