• Polski
 • English
 • 2014.03.07 Piotr Pietrasina

  Ważne zmiany w prawie

  Z dniem 1 marca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.
  Nowe rozporządzenie oznacza:
  –    Zmniejszenie możliwości manipulacji w tachografie
  –    Łatwiejszą, zdalną identyfikację wybranych informacji sugerujących manipulacje
  –    Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów dla warsztatów instalujących tachografy
  Wprowadzone inteligentne tachografy będą dawały szereg możliwości, m.in.:
  –    Automatyczny pomiar współrzędnych pojazdu na początku, w trakcie i na końcu dziennego okresu pracy
  –    Zdalne pobieranie i sprawdzanie istotnych danych przez służby kontrolne

  2 marca 2015 r. na podstawie rozporządzenia zostaną wprowadzone zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w ramach ujednolicenia przepisów dotyczących transportu drogowego.
  Samochody dostawcze o wadze do 7,5t, które są używane przez kierowców do przewozu materiałów, wyposażenia lub maszyn nie będą objęte przepisami najnowszego rozporządzenia, pod warunkiem, że poruszają się w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, a prowadzenie samochodu nie jest głównym zajęciem.
  Rozporządzenie będzie w pełni wdrożone od 2 marca 2016 r., zastępując w pełni dotychczasowe rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.
  Pod linkiem
  http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_060_R_0001_01&from=PL
  można zapoznać się z treścią rozporządzenia.

  Ostatnie wpisy

  Facebook