• Tworzymy najlepsze oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców firm transportowych
 • Od 13 lat wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie tworząc produkty dla Ciebie
 • Gazela11
 • Gazela12
 • Gazela13
 • Forbes
 • Forbes

TACHOSCAN® CONTROL

Możesz być pewny naszych rozwiązań - są używane przez ITD, PIP oraz 19 inspekcji z 10 krajów Unii Europejskiej
TachoScan® Control to specjalna wersja cenionego programu TachoScan® przygotowana z myślą o wszystkich służbach, dla których kontrola czasu pracy kierowców jest działaniem opartym na rzetelności oraz precyzji. Są to:
 • POLSKA – Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, Izba Celna
 • NIEMCY – Inspekcja Transportu Drogowego
 • RUMUNIA – Inspekcja Transportu Drogowego (ISCTR) i ARR
 • CZECHY – Policja, Izba Celna w Czechach, Urząd Wojewódzki
 • LITWA – Inspekcja Transportu Drogowego (VKTI), Inspekcja Pracy
 • ŁOTWA – ATI, Tööinspektsioon, Policja, Wydział Transportu –
 • ESTONIA – Policja, Inspekcja Pracy
 • WIELKA BRYTANIA – Policja, DVA
 • HOLANDIA – Inspekcja Transportu
 • LUKSEMBURG – Inspekcja Transportu Drogowego

4TRANS®

Zmiany w wersjach:

Automatyczne naliczanie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego na terenie Norwegii W najnowszej aktualizacji wprowadzono szereg zmian umożliwiających automatyczne obliczanie czasu pracy na terytorium Norwegii oraz wyrównania do wynagrodzenia minimalnego

czytaj więcej

Nowa wersja formularza zgłoszenia kierowców do MiLoG
W najnowszej aktualizacji została zmodyfikowany formularz zgłoszeniowy dotyczący planowanego zaangażowania w Niemczech. Najważniejszą zmianą w formularzu jest nowa kolumna „Anzahl der Einsätze” oznaczająca planowaną ilość operacji transportowych w zgłaszanym okresie. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez niemiecką Służbę Celną wszelkie zgłoszenia powinny być realizowane na nowym wzorze.

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

Rozliczanie czas pracy na terytorium Niemiec również dla kierowców niezatrudnionych na umowę o pracę!
 1. Obliczanie wynagrodzenia należnego za czas pracy na terytorium Niemiec dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę (samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne)
 2. Przejrzyste sprawdzanie wysokość wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec dla wszystkich kierowców dzięki nowym zestawieniom
 3. Możliwość wprowadzenia zaliczki za czas pracy na terytorium Niemiec oraz łatwe wyliczenie ew. dopłaty
W programie dostępne są również raporty niezbędne podczas kontroli czasu pracy kierowców ze strony Niemieckiego Urzędu Celnego przygotowane w j. niemieckim!

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

1) Minimalna  płaca na terytorium Niemiec

a. Możliwość naliczania wyrównania z pracę na terytorium Niemiec

b. możliwość pomniejszenia wyrównania za pracę na terytorium Niemiec o kwotę diet i ryczałtów za noclegi

c. kurs kwartalny – prawidłowe naliczanie wyrównania za pracę na terytorium Niemiec

2) Uaktualnienie o najnowsze przepisy dotyczące zaświadczeń o działalności.
 

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

 1. Nowa opcja umożliwiająca wyznaczenie ryczałtów za noclegi wg wpisów kraju.
 2. W oknie naruszenia zostały dodane opisy naruszeń
 3. Nowe naruszenie „Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego”

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

 1. Interaktywne raporty
 2. Dostępny czas pracy kierowców
 3. Generowanie raportów w tle

czytaj więcej

Wersji programu 4.0 to przede wszystkim zmiany w interfejsie. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono również w zakresie wyszukiwania: w nowych oknach programu zostało dodane pole umożliwiające wyszukiwanie i otwieranie opcji programu wg przypisanych numerów oraz wyszukiwanie danych (pracowników, firm, samochodów oraz innych rekordów programu; czy wystawiania zaświadczeń: na oknie naruszeń został dodany przycisk „Wystaw zaświadczenia”, który umożliwia szybkie przejście do okna wyszukiwania zaświadczeń dla kierowców, w przypadku których wystąpiło naruszenie braku aktywności lub braku zaświadczenia.

czytaj więcej  

Szkolenia dla transportu

Nasza wiedza ceniona jest w całej Europie – uczestniczymy w pracach Komisji Europejskiej i CORTE, szkolimy Europejskie inspekcje.

czytaj więcej  

 

Konferencja

Międzynarodowa konferencja

Manipulacje tachografem a bezpieczeństwo na drodze

 

Profesjonalne wykrywanie manipulacji – doświadczenia polskich i europejskich służb kontrolnych

Warszawa 16 kwietnia 2015

logoEU

czytaj więcej