• Tworzymy najlepsze oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców firm transportowych
 • Od 13 lat wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie tworząc produkty dla Ciebie
 • Gazela11
 • Gazela12
 • Gazela13
 • Forbes
 • Forbes

TACHOSCAN® CONTROL

Możesz być pewny naszych rozwiązań - są używane przez ITD, PIP oraz 15 inspekcji z 10 krajów Unii Europejskiej
TachoScan® Control to specjalna wersja cenionego programu TachoScan® przygotowana z myślą o wszystkich służbach kontrolujących czas pracy kierowców
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce – od 2006 roku
 • Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce – od 2009 roku
 • Straże Graniczne w Polsce – od 2009 roku
 • Izby Celne w Polsce – od 2009 roku
 • Bundesamt für Güterverkehr w Niemczech – od 2007 roku
 • ARR w Rumuni – od 2009 roku
 • Policja w Czechach – od 2007 roku
 • Izba Celna w Czechach – od 2007
 • VKTI na Litwie – od 2008 roku
 • ATI na Łotwie – od 2008 roku
 • Tööinspektsioon w Estonii – od 2008 roku
 • Policja w Estonii – 2008
 • Policja w Wielkiej Brytanii – 2012, 2013, 2014
 • Holenderska Inspekcja Transportu (ILenT ) – od 2014
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Rumunii (ISCTR) – od 2013
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Luksemburgu (Administration of Customs and Excise) – od 2015

4TRANS®

Zmiany w wersjach:

Najważniejsze zmiany:

1) Minimalna płaca na terytorium Niemiec

a. Możliwość naliczania wyrównania z pracę na terytorium Niemiec

b. możliwość pomniejszenia wyrównania za pracę na terytorium Niemiec o kwotę diet i ryczałtów za noclegi

c. kurs kwartalny – prawidłowe naliczanie wyrównania za pracę na terytorium Niemiec

2) Uaktualnienie o najnowsze przepisy dotyczące zaświadczeń o działalności.
 

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

 1. Nowa opcja umożliwiająca wyznaczenie ryczałtów za noclegi wg wpisów kraju.
 2. W oknie naruszenia zostały dodane opisy naruszeń
 3. Nowe naruszenie „Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego”

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

 1. Interaktywne raporty
 2. Dostępny czas pracy kierowców
 3. Generowanie raportów w tle

czytaj więcej

Wersji programu 4.0 to przede wszystkim zmiany w interfejsie. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono również w zakresie wyszukiwania: w nowych oknach programu zostało dodane pole umożliwiające wyszukiwanie i otwieranie opcji programu wg przypisanych numerów oraz wyszukiwanie danych (pracowników, firm, samochodów oraz innych rekordów programu; czy wystawiania zaświadczeń: na oknie naruszeń został dodany przycisk „Wystaw zaświadczenia”, który umożliwia szybkie przejście do okna wyszukiwania zaświadczeń dla kierowców, w przypadku których wystąpiło naruszenie braku aktywności lub braku zaświadczenia.

czytaj więcej  

W wersji 3.11. dokonano zmian w zakresie pobierania danych (TachoReader), wprowadzono ewidencję czasu pracy analogiczną do zmienionej ewidencji stosowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, dzięki czemu Klient dysponuje ewidencją zgodną z najnowszymi wytycznymi PIP, wprowadzono szczegółowy wykres czynności, dzięki któremu Klient otrzymuje szybką informację o czynnościach kierowcy oraz ich typie, wprowadzono opcję automatycznego generowania delegacji na podstawie wprowadzonych danych co znacznie usprawnia pracę na systemie i wiele innych.

czytaj więcej  

Wersja 3.10 to przede wszystkim zmiany w panelu administracyjnym,  Zmieniono wygląd okna postępu usuwania rekordów z głównych list. Dodano możliwość przerwania operacji usuwania, na głównych listach dodano opcję zmiany filtru niezależnie od zakresu da, na oknie kontrahenta można sprawdzić poprawność numeru NIP w unijnym systemie VIES, stworzono mechanizm scalania zdublowanych miast i kodów pocztowych.

czytaj więcej  

W wersji 3.9 zmieniono wygląd głównego okna programu oraz wygląd okna ustawień. Domyślnie zostało ukryte boczne menu. Zamiast niego rozbudowano górny pasek narzędzi, uproszczono wyszukiwanie danych na listach, została wprowadzona optymalizacja zmiany aktywnej firmy, czy zapisywania i usuwania aktywności użytkowników.

czytaj więcej

Szkolenia dla transportu

Nasza wiedza ceniona jest w całej Europie – uczestniczymy w pracach Komisji Europejskiej i CORTE, szkolimy Europejskie inspekcje.

czytaj więcej  

 

Międzynarodowa konferencja

Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze

Profesjonalne wykrywanie manipulacji – doświadczenia polskich i europejskich służb kontrolnych

Warszawa 16 kwietnia 2015

logoEU

czytaj więcej