• Tworzymy najlepsze oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców firm transportowych
 • Od 13 lat wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie tworząc produkty dla Ciebie
 • Gazela11
 • Gazela12
 • Gazela13
 • Forbes
 • Forbes
 • Forbes
2223_01
2223_02

TACHOSCAN® CONTROL

Możesz być pewny naszych rozwiązań - są używane przez ITD, PIP oraz 22 inne inspekcje z 10 krajów Unii Europejskiej
TachoScan® Control to specjalna wersja cenionego programu TachoScan® przygotowana z myślą o wszystkich służbach kontrolujących firmy transportowe pod kątem prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców. Są to:
 • POLSKA – Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, Izba Celna, Policja
 • NIEMCY – Inspekcja Transportu Drogowego
 • RUMUNIA – Inspekcja Transportu Drogowego (ISCTR) i ARR
 • CZECHY – Policja, Izba Celna w Czechach, Urząd Wojewódzki
 • LITWA – Inspekcja Transportu Drogowego (VKTI), Inspekcja Pracy
 • ŁOTWA – Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Wydział Transportu Urząd Miasta Ryga
 • ESTONIA – Policja, Inspekcja Pracy
 • WIELKA BRYTANIA – Policja, DVA
 • HOLANDIA – Inspekcja Transportu , Policja
 • LUKSEMBURG – Inspekcja Transportu Drogowego
 • SŁOWACJA – Policja

4TRANS®

Zmiany w wersjach:

Zmiany:
 1. Edycja wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia
 2. Pobieranie numerów rejestracyjnych w delegacjach na podstawie danych z kart kierowcy lub wykresówek
 3. Import delegacji z pliku

czytaj więcej

Zmiany:
 1. Możliwość wyświetlania różnic kursowych w raporcie „Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej [308]”
 2. Zmiany na wykresie tygodniowym
 3. Pozostałe zmiany

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:
 1. Kolejne zmiany ułatwiające wprowadzanie i obsługę delegacji
 2. Uniwersalny eksport delegacji
 3. Pozostałe zmiany

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:
 1. Szybkie i prawidłowe rozliczanie MiLoG
 2. Pełne wsparcie dla obsługi systemu Windows® 10
 3. Zmiany w module Delegacje usprawniające i przyśpieszające pracę

czytaj więcej

Automatyczne naliczanie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego na terenie Norwegii W najnowszej aktualizacji wprowadzono szereg zmian umożliwiających automatyczne obliczanie czasu pracy na terytorium Norwegii oraz wyrównania do wynagrodzenia minimalnego

czytaj więcej

Nowa wersja formularza zgłoszenia kierowców do MiLoG
W najnowszej aktualizacji została zmodyfikowany formularz zgłoszeniowy dotyczący planowanego zaangażowania w Niemczech. Najważniejszą zmianą w formularzu jest nowa kolumna „Anzahl der Einsätze” oznaczająca planowaną ilość operacji transportowych w zgłaszanym okresie. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez niemiecką Służbę Celną wszelkie zgłoszenia powinny być realizowane na nowym wzorze.

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany:

Rozliczanie czas pracy na terytorium Niemiec również dla kierowców niezatrudnionych na umowę o pracę!
 1. Obliczanie wynagrodzenia należnego za czas pracy na terytorium Niemiec dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę (samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne)
 2. Przejrzyste sprawdzanie wysokość wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec dla wszystkich kierowców dzięki nowym zestawieniom
 3. Możliwość wprowadzenia zaliczki za czas pracy na terytorium Niemiec oraz łatwe wyliczenie ew. dopłaty
W programie dostępne są również raporty niezbędne podczas kontroli czasu pracy kierowców ze strony Niemieckiego Urzędu Celnego przygotowane w j. niemieckim!

czytaj więcej

Szkolenia dla transportu

Nasza wiedza ceniona jest w całej Europie – uczestniczymy w pracach Komisji Europejskiej i CORTE, szkolimy Europejskie inspekcje.

czytaj więcej  

 

Facebook